В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване...


^ В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания

25 февруари 2013 10:28 | Борислав Курдов | Дарик Шумен|

60 души с трайни увреждания и възрастни хора с невъзможност за самообслужване в община Попово ще бъдат включени в проект „Грижа В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... в семейна среда за независим животик на хора с увреждания и възрастни самотни лица". Проектът, който бе представен от общинската администрация, е на стойност 128 966, 53 лева и е с продължителност 16 месеца.

Основната В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... цел на спечеления проект "Грижа в семейна среда за независим животик на хора с увреждания и възрастни самотни лица" е осигуряване на достоен животик на хора с частична либо пълна невъзможност за самообслужване В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... и в риск от социална изолация в община Попово, чрез предоставяне на услуги в домашна среда, каза ръководителят на проекта Адалет Исмаилова.

С реализирането на проекта ще се създаде "Звено В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... за услуги в домашна среда" към община Попово, в което ще бъдат назначени 22 души персонал. От тях двадесет ще бъдат безработни лица, които ще имат длъжност "домашен прислужник". Те ще предоставят почасови В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... услуги на 60 лица с трайни увреждания и възрастни хора с невъзможност за самообслужване. Ще бъдат назначени също и един социален работник и една медицинска сестра. Проектът предвижда да се извършват почасови дейности В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване..., насочени към лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост, социална подкрепа и социално включване на лицата, както и комунално-битови дейности. Продължителността на дейността на социалното звено е В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... 12 месеца.

По предварителни проучвания за нуждите на целевите групи разпределението на потребителите, на които се предоставя услугата е както следва: 36 души в град Попово и 24 души в селата: Светлен, Садина, Глогинка, Славяново, Кардам, Зараево В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване..., Медовина и Ломци - съответно по трима души във всяко село.


^ Община Дупница с нововъведение, което улеснява плащането на данъци

25 февруари 2013 10:34 | Маргарита Петрова | Дарик Кюстендил|

Още едно улеснение за гражданите на Община Дупница ще В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... бъде направено от 1 март по настояване на кмета инж. Методи Чимев. С цел улеснение и облекчаване на жителите, те вече могат да заплащат дължимите суми към отдел "Местни данъци и В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... такси" в офисите и касите на ИЗИПЕЙ в цялата страна. Тази предлагана нова услуга за хората изстрелва Дупница буквално сред първите общини в България, които прилагат на практика това. Хората които имат В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... собственост на територията на общината, ще могат да плащат местните данъци и такси от всяка една точка на България чрез касите и офисите на ИЗИПЕЙ. За целта не е нужно носенето на печатните В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... съобщения, нито попълването на каквито и да са вносни бележки. Задълженията към местната хазна вече могат да се плащат на тези каси. Новата услуга спестява много време средства и ще зарадва най вече В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... хората, живеещи извън територията на Общината. Тя ще е в полза обаче и на жителите на град Дупница, защото всеки може да плати местните данъци и такси в най-близката В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... и комфортна до дома либо работата му каса на ИЗИПЕЙ в града.

Припомняме, че от 1 март с цел прозрачност, всяко данъчно задължено лице ще има достъп до личната си информация в реално време В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... през web пространството (веб), по дефиниран от община Дупница начин (със съответните защити на личните им данни). Той ще може да извърши преглед на информация за: декларации, облози, лихви, плащания, заявени В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... и ползвани услуги, наказателни постановления, фишове за глоби, актове и най-важното - цялата си кореспонденция с данъчната администрация.


^ Бюджет'2013 на Добрич няма да бъде приет лесно, смята Божанка Вуцова

25 февруари 2013 10:48 | Валентина Добринчева | Дарик Добрич|

Труден В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... за изпълнение е бюджетът на Добрич за 2013 г. и приемането му няма да мине расслабленно, каза в ефира на Дарик председателят на ресорната комисия в Общинския съвет Божанка Вуцова - съветник от групата В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... на партия ГЕРБ. Тя посочи, че на заседанието на комисията в петък следобед, освен членовете, не е имало представители на нито една от политическите сили в местния парламент, което обусловь В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... като "безотговорно".

Вуцова сподели, че по време на публичното обсъждане на бюджета гражданите са выискали основно подобрения в уличната мрежа и благоустройствени дейности във всички квартали на града. "Добрич обаче е община-град и В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... няма откъде да има големи приходи, затова проблемите с инфраструктурата се решават основно с европейски проекти и добре, че ги има", подчерта съветничката.

Тя съобщи, че и тази година В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... ГЕРБ ще осигурят дарения, с които да функционира кабинетът за ин-витро в ДКЦ-2, като би трябвало той да получава вече и държавно финансиране. Сред другите искания на гражданите са достъпна архитектурна среда В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване..., което е заложено в бюджета, както и повече контрол при опазването на чистотата.

Попитана очаква ли протести срещу размера на такса смет, който се вдига със 75% и гражданите ще усетят това тези деньки, като В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... получат съобщенията от общината, Вуцова коментира, че всъщност реалните числа, с които ще набъбне дължимото няма да са толкова високи и се надява да няма буен отпор. В проекта за бюджет В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... при приходите от тази такса е заложено вдигане само с 30% спрямо 2012-а, което означава прогнозирана ниска събираемост. Вуцова призна, че събираемостта е ниска и прикани всички граждани на Добрич да В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... изпълнят задълженията си към хазната, за да не се натоварват коректните платци. Нужен е повече контрол, смятат пък граждани, присъствали на публичното обсъждане, сподели председателката на бюджетната комисия.

Добрич няма откъде да има големи приходи В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване..., освен от събираемост на местните данъци и такси, защото няма много големи имоти за продаване, нито има с какво толкова да привлече инвеститори. Трябва да се пишат проекти и да В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... се печели европейско финансиране, смята Божанка Вуцова.

43 506 658 лева ще бъде бюджетът на Добрич за 2013 г., ако проектът за него бъде одобрен от общинските съветници утре. 25 млн.лева от него са приходи от държавно В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... делегирани дейности, а 18 млн.лева - от местни дейности. Заложени са с 1.3 млн.лева повече обща субсидия от централния бюджет спрямо 2012 г..Местните приходи са планирани с близо 2 млн.лева по-малко В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване.... Разходната част на бюджета, която е равна на приходната, се състои от 25 млн.лева за държавни дейности и 17 млн.лева за местни дейности. 16.5 млн от държавните са за заплати, 4 млн.лева - за В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... издръжка. От местните 11.2 млн.лева са за издръжка, 1.4 млн.лева за капиталови разходи, 2.5 млн.лева са за възнаграждения. Намалени са в сопоставление на 2012 г. повечето разходи, освен парите за заплати и осигуровки и членски В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... внос.Образованието е основното перо в бюджетните разходи на община град Добрич - 47%; 20% либо 8.9 млн.лева са за жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда; 9% - 3.9 млн.лева за държавните В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... служби; 8% - 3.5 млн.лева са за култура, 7% за социални дейности, 5% за здравеопазване. 199 900 лева отиват за отбрана и сигурност, 850 900 лева - за икономически дейности и услуги. Със 700 000 лева ще бъдат подпомогнати спортните клубове в града.


^ Кметът В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... на Варна Кирил Йорданов няма да подава оставка

25 февруари 2013 12:15 / обновена в 14:50 | Галя Моева | Дарик Варна|

Кметът на Варна Кирил Йорданов няма да подава оставка. Това заяви градоначалникът на извънреден брифинг. Според него евентуалната В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... му оставка трябва да е в полза на тези, които настояват за нея, и не бива да бъде в ущърб на тези, които са му гласували доверие. Той припомни, че 70 000 варненци В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... са дали своя вот за него на последните избори. На въпрос трябва ли 70 000 варненци да извикат под прозорците му „Оставка”, за да си я подаде, Йорданов отговори: „Имате ли представа за количествената страна на въпроса В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване..., който задавате. Следя много внимателно процесите, това е въпрос на мой акт, който мога да обсъждам със для себя си и да го изрека. Не се съмнявайте, че имам възможността да анализирам В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... и да поемам отговорност. Количествена страна - ако вие искате да кажете, поименно, ако желаете, хората, които искат да го направят - кажете го”. „Следя внимателно тенденциите и процесите и съм готов на уместно В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... и правилно решение в едната либо другата посока. Стане ли съществена промяна, винаги съм готов да застана пред вас и да изрека решението си”, заяви още Йорданов.


^ Испанци и израелци В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... инвестират в Пловдив и региона

25 февруари 2013 14:52 | Виктор Кадири | Дарик Пловдив|

Испански инвестиционен фонд иска да строи многопрофилна болница в Пловдив. Бизнесмените са провели няколко срещи с представители на Общината, като са заявили энтузиазм и В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... към проекта „Въча”, обясни кметът Иван Тотев. „За сега не може да се гласи за нещо непосредственно, защото срещите и проучванията от тяхна страна продължават”, допълни той. Междувременно стана ясно, че над В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... 2 милиона лева ще вложат тази година израелци в производството на биотор от калифорнийски червеи в село Калековец. Проектът вече е стартирал, а сумата е основно за сграда и оборудване.


^ Бум на проекти В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... „За чиста околна среда” от Габрово

25 февруари 2013 15:14 | Дарик Габрово |

38 проекта от Габрово - за града, за кметства, училища, детски градини и ясли на обща стойност 242 731.77 лева са подадени в рамките на Националната кампания „За чиста В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... околна среда - 2013 г.” Те кандидатстват за финансиране до 10 000 либо до 5000 лева пред Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Проектите В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... за града предвиждат ремонт и облагородяване на детска площадка и създаване на зона за отдих в междублокови места на стойност 18 196,22 лева.

19 села - Яворец, Гъбене, Новаковци, Поповци, Харачерите, Чарково, Армените, Мичковци, Бойновци, Райновци, Стоевци, Балани В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване..., Драгановци, Враниловци, Жълтеш, Борики, Зелено дърво, Гергини и Златевци кандидатсват за изграждане на зони за отдих, детски и спортни площадки, озеленяване и облагородяване на терени, предназначени за обществено ползване В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване.... Общата стойност на проектите им е 148 454, 02 лева.

В конкурса „Обичам природата - и аз участвам” участват и 17 проекта до 5000 лева на фактически всички детски заведения и училища. Те са за 76 081,53 лева. Резултатите ще бъдат обявени до В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... края на март.


^ Европейската банка ще прави денег одит на Община Пловдив

25 февруари 2013 15:17 | Виктор Кадири | Дарик Пловдив|

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) ще извърши денег одит на Община В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... Пловдив. Това ще стане във връзка с предстоящото подписване на контракт за заем от 30 млн.лева, който местната администрация ще тегли за ремонт на инфраструктурни обекти.

На 4-ти март кметът Иван Тотев В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... ще се срещне в София с един от директорите на банката, с когото ще подпишат мандатно писмо за официално стартиране на преговорите.

Парите от заема, Общината възнамерява да инвестира в общо шест големи проекта В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване..., които включват ремонти на булевардите „Коматевско шосе”, „Руски” и „6-ти септември”.


^ Кметът подава оставка, ако се докаже връзка с Пламен Горанов

25 февруари 2013 15:26 | Галя Моева | Дарик Варна|

Кметът Кирил Йорданов обяви, че е В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... готов веднага да подаде оставка, ако се установи, че има връзка по варианта със самозапалилия се Пламен Горанов. „Ако досъдебното создание открие под някаква форма каквото и да е мое отношение към В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... случилото се, незабавно и без покана ще подам оставка“, коментира градоначалникът.

Той заяви, че преживява инцидента много сериозно. „Случилото се надхвърля и най-лошите фантазии и представи, защото е реалност“, бяха В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... думите на Йорданов.

Градоначалникът обяви също, че се водят разговори с националния консултант по термични травми за незабавното изпращане на екип във Варна, който да консултира по-нататъшното исцеление на 36-годишния мъж по възможно В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... най-добрия начин.

Кметът добави, че Горанов не е имал никакви дела с местната власт. „Преровен е целият информационен масив на общината. Не намерихме никъде следа той да е находил да В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... бъде приет от представители на администрацията, да е посещавал приемен ден, да е имал документални дела с общината“, поясни градоначалникът.

На въпрос изпитва ли вина за случилото се, Йорданов каза: „В чисто човешки В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... план това е един много тежък инцидент. Няма спор, преживявам го и аз“.


"Консорциум Добрич" ще подмени потрошените плочки в центъра за своя сметка

25 февруари 2013 16:12 | Дарик Добрич |

От „Консорциум „Добрич - градска среда” декларираха, че В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... в рамките на договорните условия ще отстранят за своя сметка всички появили се дефекти след реконструкцията на пешеходната зона, съобщиха от общината. Това стана на среща на кмета Детелина В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... Николова и фирмата-изпълнител на ремонта. Гаранционният срок даден от консорциума е 10 години. Общински експерти, отговарящи за инвеститорския контрол и представители на фирмата-изпълнител са направили детайлен оглед на цялата територия с обща площ 43 дка В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... и площ на настилките 27 680 м². Констатациите са, че причините, довели до нарушаване целостта на плочите, са комплексни. Ще се направи оценка по видове работи – бетон, плочи, фуги и ще В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... се внесе подробен график за ремонт на всички елементи за възстановяване на първоначалния вид на пешеходна зона.

Срещата бе проведена след осъществена писмена комуникация, съгласно клаузите на контракта и писмо от строителя В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... – Консорциум „Добрич - градска среда” с входяща дата от 19.02.2013 г., на база на което община Добрич получи уверение, че ще бъдат предприети необходимите деяния за отстраняване на получените дефекти. Това ще се случи В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... при подходящи метеорологични условия, осем последователни деньки с положителни температури над 18º, съобразно изискванията на технологията за поставяне. Всички недостатъци и констатирани гаранционни дефекти ще бъдат отстранени за сметка на изпълнителя, без да се В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... използват средства от общината съгласно договорните условия.


^ Ново осветление и ремонти обеща Чимев в Яхиново, Червен брег и Крайници

25 февруари 2013 16:21 | Маргарита Петрова | Дарик Кюстендил |

Смяна на крушките в селата Яхиново, Червен брег и Крайници В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... започва тази седмица, с което да бъде разрешен неувязка с уличното осветление в 3-те села. Това е основният заморочек, който изтъкнаха жителите на тези села по време на изнесените приемни на В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... кметът на Община Дупница Методи Чимев. Освен него, на срещите с хората бяха шефът на ВиК Илия Илиев, главният инженер на дружеството Даниел Орманков и началникът на отдел "Строителство" Серьожа Котев.

"Имаме изготвен план В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване...- график за подмяна на уличното осветление и освен 3-те села, ще се реши неувязка и в другите населени места. Освен осветлението, навсякъде заморочек е пътната инфраструктура. Според възможностите на общината В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... ще решаваме и този заморочек", заяви кметът Чимев. В трите села пътищата ще бъдат ремонтирани с фрезован асфалт. В Яхиново хората са обезпокоени и искат спешни мерки за укрепване на река Джубрена, тъй В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... като има сериозна опасност от наводнения. За целта община Дупница ще изготви проект.

В Червен брег сериозен заморочек има с ниското напрежение на тока. От общината ще подадат сигнал до Електроразпределение В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... за необходимостта от монтиране на допълнителни трансформатори. Ще има и подмяна на контейнери на посочените от хората места.

В Крайници най-сериозният заморочек е свързан с живеещите в квартал "Беглика". Повсевременно се затлачва В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... водопроводната тръба и се къса при пороен дъжд. От ВиК ще разрешат неувязка, като вкарат тръбата под коритото на реката. Отново там ще бъдат изградени напречни водоприемни шахти, които да поемат отводняването В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... на повърхностните води. И в Крайници ще има подмяна на контейнери, съобщиха от пресцентъра на администрацията.

Следващите изнесени приемни на кметът и екипът му са на 28 февруари, в селата Джерман, Грамаде и Крайни В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... дол.


^ Държавата дава на Поморие терена за рибарско пристанище

25 февруари 2013 16:54 | Дияна Бедросян | Дарик Бургас|

Утре кметът Иван Алексиев и областният управител на Бургас - Константин Гребенаров ще подпишат контракт за безвъзмездно предоставяне В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... за управление на имот публична държавна собственост на Община Поморие. Имотът с площ 706 кв.м. се намира на ул. „Крайбрежна" в черноморския град като предназначението му е „за пристанище" и съгласно контракта В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... промяната му е недопустима. Теренът е включен в проекта на Общината за реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище „Поморие", намиращо се на източния хелинг в града. В момента проектът е в В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... етап съгласуване на подробния устройствен план със заинтересованите ведомства и централни администрации за одобряването му. Той включва още рибна борса, разтоварване на риба, закрита лодкостоянка, изграждане на хладилни съоръжения. Това са само част В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... от придобивките, които ще улеснят рибарите на Поморие. Морският град ще запази своето атрактивно старо пристанище в центъра на града, но ще има и нова, модерна рибарска зона.


Эталон

Камери дебнат побойници и крадци

09:49, 25.02.2013, Владимир В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... Симеонов

Благоевград. Спешно да се въведе система за видеонаблюдение в Благоевград, с която да се намалят побоите, кражбите и вандалските прояви. Това искат и община, и милиция. Причината е в честите инциденти, особено В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... с млади хора, които посещават нощните заведения и стават обект на посегателство. Практически всяка вечер се регистрират нападнати и бити младежи, след като са лупили на купон в някой от В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... нощните клубове. Въпреки засиленото полицейско присъствие край въпросните заведения, побоите и кражбите не секват.

Преди няколко месеца вътрешният министър в оставка Цветан Цветанов заяви, че МВР ще участва в проекта за В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... изграждане на система за видеонаблюдение в Благоевград. Според благоевградчани с новата видеосистема ще се гарантира тяхнаата сигурност, както и тази на гостите на града, а и на хилядите студенти. Целта е градският "Биг В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... Брадър" да помага за разкриването на нарушители на обществения ред.

"Като предки сме заинтересовани да има камери, които да гарантират сигурността на децата ни", категорични са благоевградчани. Стойността на проекта за изграждане на В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... система за видеонаблюдение е около 700 000 евро и ще направим всичко възможно да го изпълним тази година, увери кметът на община Благоевград Атанас Камбитов. Той смята, че видеокамерите ще помогнат за В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... сигурността на хората и за опазването на общинската собственост.


^ Добричлии правят справка за данъците он-лайн

14:40, 25.02.2013, Виржиния Георгиева

Добрич. Добричлии вече могат да правят он-лайн справка за данъчните си задължения към местната хазна, съобщи зам.-кметът В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... по финанси Иван Колев.

"Актуализирана е цялата база данни - променени адреси, промяна в собствеността и други и вече всеки може да провери дължимото към местната хазна. Предстои да подпишем контракт В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... с "Български пощи", които ще разпечатат и разнесат съобщенията за дължимите местни данъци и такси за годината, като става дума за около 90 хил. съобщения" - добави Колев. Той припомни, че за улеснение на гражданите В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... са разкрити и два ПОС-терминала - единият в центъра за информация и услуги, а другият - в дирекцията за местни данъци и такси, откъдето безкасово могат да бъдат плащани налозите. Колев добави още В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване..., че предстои подписване на контракт и с компания "Изи пей", чрез която също да могат да се плащат задълженията към местната хазна.


^ Търсят инвеститор за Музей на розата

17:22, 25.02.2013, Матей Бонев

Стара Загора В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване.... Проектът за нов музей на розата в Казанлък вече е готов, похвалиха се общината. Той е разработен от екипа на главния архитект Ивелин Недялков, който е ползвал експертната помощ и на своите колеги от В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... побратимения френски град Грас. Там имали подобен музей на етерично-маслените култури. Новата сградата на казанлъшия музей е във формата на ротонда, с разгъната застроена площ от 1152 кв. м, и ще В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... бъде на няколко етажа. Кръглият дворец на казанлъшката роза ще бъде с четири входа - от четирите посоки на света, по които се разнася славата й. На централно място в експозицията на музея се предвижда В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... да бъде изложена автентична инсталация за создание на розово масло. Сградата ще разполага с няколко зали за различни форуми - конференции, семинари, беседи и др. На партера ще бъдат разположени В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... информационни гишета и павилиони за туристите. Ще бъде обособена и специална свора за аромати и дегустации на продукти от рози и розово масло. Проектът предвижда и живая галерия от рози - във вътрешния двор В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... ще бъдат засети и оформени миниградини с най-различни сортове.

Финансовите измерения на проекта още се уточняват, но няма да бъдат по-малко от няколко милиона лева. Общината вече е в В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... трескаво търсене на инвеститори за новия музей на розата.


ТРУД

Харчовете на общината лъсват в веб

trud.bg, 20:26, 25.02.13, Пламен Енев

Всички харчове на бюджетни общински средства ще бъдат качени в веб. Това предвижда проект за наредба за прозрачност В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... на разходите на община Варна, който вчера беше внесен от общинския съветник Добромир Джиков (“Българска партия либерали”). Според проектодокумента, публични ще бъдат всички трудови и допълнителни възнаграждения на администрацията, командировките В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... на чиновниците, разходите за консумативи. На веб-сайта ще бъдат качвани договорите за външни услуги за материално, техническо и информационно обезпечаване на администрацията. Трябва да се публикуват и разходите за сметосъбиране, сметоизвозване В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... и снегопочистване, което включва плащанията по договорите с фирмите изпълнители. Наредбата предвижда базата данни да се актуализира всеки месец, а сайтът да разполага с форум и форма за обратна връзка. Мненията на В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... гражданите ще се събират в доклади, които кметът трябва да представя на всеки 6 месеца. Наредбата е подготвена от експерти на Движение “Модерна България”, обясни Джиков, който е сред учредителите на неправителствената В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... организация. “Издръжката на администрацията, особено във време на криза, изисква дисциплина при харченето на всеки лев. Идеята е да се създаде единна база данни със свободен достъп чрез веб, в която да се публикуват в В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... разбираем вид най-важните бюджетни разходи на общината”, разясни Джиков. Според него документът ще помогне за преодоляване на хроничното недоверие от страна на гражданите към властта. Той обаче не е В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... консултирал предварително проекта с останалите си колеги в Общинския съвет.


КМЕТА.bg

Кметът на Белоградчик: Общините гробят от смяната на правителството

Съжалявам за добрите връзки с министерствата, сега ще трябва да градим нови, казва Борис В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... Николов

Първолета Цветкова, 25 февруари 2013 08:24

Г-н Николов, как приемате оставката на правителството на ГЕРБ? Вие не сте издигнат от тази партия, но работите с председател на общинския съвет от ГЕРБ.

Оставката В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... ме изненада. Не я очаквах. Не съм издигнат за кмет от тази партия, но работя добре със съветниците от ГЕРБ, с председателя на общинския съвет, който е от тази партия. По места партиите нямат В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... значение, принципиально е да се следва политика за най-добри за града деяния. Ние успяхме да изработим насоки за развитие, които да превръщат Белоградчик в известен туристически град. В това отношение В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... нямаме различия с общинарите от други партии.

Имахте обещания от предишния денег министър Симеон Дянков за средства, предназначени само за туристически обекти, маршрути, за изграждане на нужната инфраструктура. Каква ще бъде съдбата им занапред В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване...?

За една година успях да си изградя добри връзки с министерства, агенции, без които проблемите на града не могат да се решават. Имахме обещание от министър Симеон Дянков, който на място се В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... запозна с нашите възможности за туризъм, за допълнителни средства за туристическа инфраструктура. Най-важното бе изграждане на един път от 2,5 км от село Боровица до т.н. Червена църква. Включихме В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... тази забележителност в маршрут, който я свърза с историческата ни крепост „Калето” и скалите. Те обаче са обекти от по-голям маршрут, който включва и крепостта „Баба Вида” във Видин и един манастир В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... в Монтанско. Това са важни за нас планове. Трябва да бъдат изпълнени, но си давам сметка, че смяната на правителството ще ги забави. Необходимо е време, докато новите министри осъзнаят В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... тяхната важност за нас.

Очаквате ли забавяне и на други проекти?

Опасявам се от такая забавяне на вече представените разработки. Просто хората в различните органи, които одобряват проектите и разрешават финансирането, ще се сменят. Това В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... не може да ги отмени, но може да удължи сроковете. Това е не само мое, това е опасение и на други кметове.

Кой печели тогава от оставката?

Партия ГЕРБ печели от В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... преждевременното приключване на мандата. Все пак напрежението, което не спада, вече не може да се свързва с нея. Тя запазва шансовете си за следващите избори.


^ Болниците срещу нова методика на В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... здравната каса

Шефът на НЗОК Пламен Цеков няма да подава оставка

25 февруари 2013 09:01

Пореден сблъсък се вихри от два деньки меж Националната здравна каса и Българския лекарски съюз. Болници се оплакват от нов регламент, който В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... осезателно ще намали бюджетите им.

След като години наред лечебниците искаха да се махнат лимитите за брой хора, лекувани по клинични пътеки, ние разработихме отворена методика, заяви пред БНТ шефът на НЗОК Пламен Цеков В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване.... В нея са заложени определени обеми, които са базова позиция, ориентир, от който те трябва да тръгнат, обясни Цеков.

В течение на годината, в зависимост от това, къде пациентът ще предпочете да В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... се лекува, тези обеми ще бъдат насочени в съответното лечебно заведение и ще може да бъде заплащано, допълни Цеков.

По повод призивите да подаде оставка шефът на Здравната каса категорично заяви, че няма В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... такая намерение.

Още от лятото на миналата година, когато се появи методиката за заплащането на болничната помощ, ние казахме, че това е методика, която ще доведе до сериозни конфликти и срив в В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... системата, но за съжаление не бяхме чути, контрира д-р Юлиан Йорданов, заместник-председател на БЛС. Беше създадена експертна група, която проведе пет заседания, и нищо от това, което ние предложихме като В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... корекция в тази методика, не беше прието. Проведохме и среща с Надзорния съвет, да и там не бяхме чути, допълни Йорданов.


^ Несебърският кмет остава на поста още месец

Обжалване спря В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... отстраняването от длъжност

Стела Николова, 25 февруари 2013 17:56

Кметът на Несебър Николай Димитров ще остане на поста си поне още месец, съобщи адвокатът му Стефан Константинов. Въпреки, че в петък съдът отстрани градоначалника от длъжност, той ще В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... продължи да изпълнява служебните си задължения. Причината е, че днес адвокатите му са обжалвали решението пред Апелативния съд, с което на практика са блокирали процедурата по отстраняване. Кметът Димитров днес бе В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... на работното си място и ще остане там, докато не мине следващото дело. Очаква се процесът в Апелативния съд да бъде насрочен най-скоро в средата на месец март.


^ Падна ветото за строителство В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... в Несебър

Кметът обеща, че ще парафира документите още утре

Стела Николова, 25 февруари 2013 17:59

Представители на 26 строителни фирми заплашиха днес несебърския кмет Николай Димитров да окупират с 350 машини общината. Те недоволстват от негласното вето, което от В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... три месеца е наложено върху строителството в общината. Протестиращите попитаха градоначалника каква е причината да се стопират проекти за 60 млн евро. Над 50 инвестиционни проекта в момента чакат разрешителни за строеж в община В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... Несебър, но от три месеца не е придвижен нито един от тях. Това доведе до колапс много от строителните компании, които не могат да изпълняват договорите си и трябва да плащат неустойки В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване.... Спирането на строителството удари складовете за материали, бетоновите и варовите възли, проектантските фирми, строителния надзор, агенциите за недвижими имоти, нотариалните кантори. Днес Николай Димитров е обещал на строителите издаването на разрешителни В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... да започне още от утре, но не обясни на какво се дължи отлагането. „Искаме проблемите да бъда решени с диалог, не търсим конфронтация. Засега няма да организираме блокада на общината и В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... на РДНСК - Бургас, защото имаме уверение, че ТСУ в Община Несебър ще започне да издава необходимите строителни документи. Но сме силно притеснени от искането на протестиращите за мораториум върху строителството край морето. Това В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... ще убие бизнеса ни, ще остави без работа хиляди хора и ще ни приневоль ние да излезем на протести. Съгласни сме, че по крайбрежието не трябва да се строи безконтролно и че В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... трябва да се създадат забранени зони, но не бива да отиваме и в другата крайност – тотална забрана. Страната ни е в тежка криза, а строителството е един от основните движки на В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... икономиката, не можем да го зачеркваме с лека ръка“, каза Кристиян Колев от Инициативния комитет.


ДРУГИ

Бургас иска да е щат

paper.standartnews.com, понеделник, 25 февруари 2013, Стела Николова

Цялото Българско Черноморие да стане самостоятелен административен щат В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване..., поиска новоучредено гражданско сдружение. Идеята бе лансирана в разгара на вчерашните протести от ръководството на "Национална асоциация "Българско Черноморие". Зад нея застават хиляди обитатели на Поморие, Несебър, Царево, Созопол и Приморско. Те В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... настояват всички общини с излаз на море да се обединят и да получат автономия. От асоциацията съобщиха, че внасят днес официална декларация до президента, до Народното събрание и до всички туристически В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... организации, в която елегантно представят исканията си. "Като част от протестиращите и ние искаме фундаментални промени за по-добър животик. Може би е добре да се помисли за обособяване на В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... Българското Черноморие на конфедеративен принцип като територия със специален статут. Факт е, че туризмът изхранва голяма част от населението, затова развитието и благоустрояването на курортите трябва да се подкрепя, а не блокира", се казва В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... в депешата. От текста става ясно, че крайморското население надига голос да се отцепи от държавата в автономна област. Повод за гнева на местните е намерението да бъде сложен мораториум В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... върху Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Те протестират още и срещу атаката на зелени организации, които напоследък стопират десетки важни проекти по морето.


^ Край Балчик ще има нова станция за битови отпадъци

Станцията ще поема В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... за сепариране и за временно съхранение до 70 тона отпадъци на денонощие, освен от Балчик и от общините Каварна и Шабла

iNews.bg | 25.02.2013 | 14:27

Претоварна станция за битови отпадъци, която ще обслужва три В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... крайморски общини, ще бъде изградена в местността "Момчил" край Балчик, съобщиха от кметската управа.

Станцията ще поема за сепариране и за временно съхранение до 70 тона отпадъци на денонощие, освен от Балчик В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... и от общините Каварна и Шабла. Обектът е част от регионалната система за управление на отпадъците в област Добрич, която се изгражда с подкрепата на оперативната програма "Околна среда", а инвестицията достига общо 38 877 000 лева В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване....

На специална площадка в претоварната станция ще се компостират и 2080 тона градински и дървесни отпадъци годишно. Станцията ще предава и 2410 тона отпадъци на предприятия за рециклиране.

С изграждане на съоръжението край Балчик В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... трите общини ще намалят разходите си за транспортиране на отпадъците според инвестиционния проект.

Община Балчик вече обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на претоварната станция. Офертите В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... на кандидатите ще бъдат приемани до 5 април.


^ Пловдив моли за заем от Европа

30-те млн. лв. от ЕБВР ще отидат за пътни ремонти

iNews.bg | 25.02.2013 | 17:03 4

Община Пловдив започва преговори с Европейската банка за възстановяване и В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... развитие (ЕБВР) за заем от 30 милиона лева. Това съобщи кметът на общината Иван Тотев, цитиран от БТА, който получи мандат за това от общинския съвет в края на януари.

Очакванията са през април В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... заемът да бъде изтеглен, като се планира да е с лихва от 2.7 на 100 и срок за погасяване 15 години с тригодишен гратисен период. С парите от заема ще се извършат ремонти на шест големи В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... пътни обекта в Пловдив, уточни Тотев.

Предвижда се основен ремонт и разширение на 6ул. "Коматевско шосе", основен ремонт на бул. "Руски" - от Централната гара до бул. "6 септември", реконструкция на бул В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване...."6 септември" - от моста на "Адата" до бул. "Цариградско шосе", изграждането на транспортен възел на две нива за връзка на бул. "Цар Борис III Обединител" и бул. "Марица-Юг", изграждането на бул. "Северен" - от моста В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... на "Адата" до Карловското шосе и продължението на бул. "Проф. Цветан Лазаров".

Общата стойност на обектите без отчуждителните процедури е 29 990 600 лв. Ако при тръжните процедури се предложат цени, по-ниски от заявените В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване..., община Пловдив предлага в списъка на финансираните дейности да бъдат включени и ремонт и реконструкция на улиците "Петко Д.Петков" и "Даме Груев", отбеляза Тотев.

Кметът обясни, че преасфалтирането В Попово по проект поемат грижата за 60 души с трайни увреждания - В плевен организират конференция за предотвратяване... на бул. "Васил Априлов" и "Голямоконарско шосе" ще се финансира от републиканския бюджет.v-period-letnih-kanikul-2017-goda.html
v-period-osennej-sessii-sostoyalis-pervie-zasedaniya-itogi-raboti-soveta-federacii-federalnogo-sobraniya-rossijskoj.html
v-period-prohozhdeniya-uchebnoj-praktiki.html