В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39

25.02.2013

НСОРБ

Спешен телефон за европроекти

trud.bg, 22:53, 24.02.13, Христо Николов

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) подготвя кол център, който да е в помощ на общините при подготовката и изпълнението на европейски проекти. Това съобщи пред “Труд В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39” изпълнителният директор на сдружението Гинка Чавдарова.

“Центърът ще оказва консултантска помощ на общините, които се сблъскват с много проблеми при усвояването на европейските средства. За елементарно съгласуване на проекти понякога се гробят В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 месеци. Така хем ще облекчим общините, като правим връзка меж тях и управляващите органи, хем ще помогнем на самите управляващи органи”, каза Чавдарова.

Тя обясни, че в звеното ще работят В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 специалисти, които ще получават заплатка от НСОРБ. Териториално то няма да е в София. При получаването на няколко еднакви запитвания от общини, поставеният въпрос веднага ще се отправя към съответния управляващ орган на оперативната В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 програма. Новината за създаването на звеното, което Чавдарова обусловь с думите “нещо като телефон 112 за европроекти”, ще бъде съобщена на кметовете на общото събрание на сдружението в четвъртък.


^ В Плевен В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири

novini.bg|25.02.2013 | 10:39

Заключителният доклад ще бъде представен в Брюксел

Плевен е домакин на конференция за предотвратяване наводнения, причинени от малки язовири, чрез прилагане на добри европейски практики В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39.

Това съобщиха за БТА организаторите. Бюджетът на европейския проект, наречен DAMSAFE, е на стойност над 523 000 евро, част от които са осигурени от чуждестранни партньори от Германия и от Австрия. Той се В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 изпълнява в периода 2011-2013 година във водосборите на реките Тученица и Чернялка на територията на община Плевен. Целта е да бъде подобрена превантивната дейност в населените места, изложени на потенциална опасност от малки В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 язовирни стени. Финалната конференция по проекта ще се състои утре от 10.00 ч. в комплекса "Ростов на дону". Във форума ще участват представители на всички участници - водещият партньор ГДПБЗН-МВР, както В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 и МОСВ, Националното сдружение на общините, Предприятието "Язовири и каскади", басейновите дирекции за управление на водите, областната администрация, кметове на общини.

Заключителният доклад ще бъде представен в Брюксел за одобряване на резултатите В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 от цялостното му изпълнение. Пълното наименование на проекта DAMSAFE е: "Подобряване на превенцията и съзнаването на опасността от наводнения чрез разработване на стандартизиран подход за оценка и управление на риска от малките язовири В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39, базиран на европейски добри практики и обмяна на опит", уточниха организаторите.


^ И сдружението на общините с позиция за мятежа

standartnews.com, 14:44, 25.02.2013, Виржиния Георгиева

Добрич. В сряда ще се проведе заседание на УС на В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 Националното сдружение на общините в Република България, а на следващия ден ще се проведе и Общото събрание на сдружението, съобщи кметът на Добрич и член на УС на НСОРБ Детелина Николова.

Тя заяви, че В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 се очаква след провеждане на Общото събрание сдружението на общините да излезе с документ относно ситуацията в страната. "Всички колеги са притеснени създадената обстановка да не окажат воздействие и забавяне на В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 хода на проектите, които общините работят в края на настоящия програмен период. Аз съм убедена, че президентът ще положи максимални усилия ситуацията да не се отрази негативно върху решаването на проблемите по оперативните програми В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39, защото при проектите много общини разчитат на мостово финансиране и вярвам, че няма да се стигне до затруднение в целия публичен сектор на държавата" - каза Николова. Тя добави още, че В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 община град Добрич на предстоящата сесия също ще предложи на съветниците да одобрят да се кандидатства пред фонд "Флаг" за мостово финансиране в размер на 10 млн. лв., с които да се гарантират В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 и разплащат дейности по спечелени проекти на общината.


^ На публике представяне на програма "Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество"

econ.bg 25 Февруари 2013 г.

На 28 февруари 2013 г. (четвъртък) от 12:00 ч. в Парк В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 Желал Москва, зала "Европа“ ще се проведе На публике представяне на програма “Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество“, финансирана чрез Норвежкия денег механизъм 2009-2014 г., съобщават от пресцентъра на Министерски съвет. Публичното представяне на програма BG В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 11 “Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество“ ще се проведе съвместно с Общото събрание на Националното сдружение на общините в България. Общият бюджет на програмата е 2 371 765 евро, от които приносът на Норвежкия денег В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 механизъм е 2 016 000 евро. Програмата създава платформа за изграждане на капацитет и институционално сътрудничество меж българските и норвежките публични институции, местни и регионални власти, като предлага пакет от мерки, които да се В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 реализират чрез два предефинирани проекта, финансирани от Норвежкия денег механизъм 2009—2014. Дейностите са свързани с обмен на опит и познания меж публичните институции и местните и регионални власти в Норвегия и България. Целевите групи В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 на програмата са българските публични институции, местните и регионалните власти, както и гражданското общество, бизнеса, културните институции и политическите лидери в търсене на сравнителен подход върху тенденции и най В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39-добри практики.

Бенефициенти са ^ Националното сдружение на общините в Република България с проект „Укрепване на капацитета на Националното сдружение на общините в Република България и българските общини чрез сътрудничество с Норвежката асоциация В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 на местните и регионални власти“ на стойност 1 093 694 евро. и ГД „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройство с проект „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 сътрудничество“ в размер на 1 076 471 евро.

Програма:

11:30 - 12:00 - Регистрация

^ 12:00 – 12:10 - Ирена Първанова, Директор на дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ“, АМС – Програмен оператор

Представяне на събитието, гостите и Програма BG11 “Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество“

^ 12:10 – 12:15 - Guro Vikør В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39, Посланик, Посолство на Кралство Норвегия в София, Норвежко Министерство на външните работи

12:15 – 12:25 - Томислав Дончев, Министър по управление на средствата от ЕС

^ 12:25 – 12:35 - Гинка Чавдарова, Изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България

„Укрепване на капацитета В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)и българските общини чрез сътрудничество с Норвежката асоциация на местните и регионални власти"

^ 12:35 – 12:45 - Elita Cakule, Директор Международни проекти в Норвежката В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 асоциация на местните и регионални власти

12:45 – 13:55 - Николай Нанков, Зам. министър на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

^ Представяне на проект „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество“

12:55 – 13:05 - Rune Rafaelsen , Ръководител на Норвежкия В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 Баренцов секретариат

^ 13:05 – 13:20 - Анелия Грозданова, началник отдел, дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС” – Национално координационно звено

Представяне на възможностите за финансиране на общини, чрез Норвежкият денег механизъм и Финансовият механизъм на Европейското икономическо место 2009-2014

^ 13:20 - 13:30 - Тодор Попов В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39, Председател, НСОРБ

Изявление от името на общините, потенциални бенефициенти в рамките на финансовите механизми на ЕИП и Норвегия 2009 – 2014


^ Кметове в паника заради европарите

Сдружението на общините се събира утре, иска спешни мерки В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 срещу кризата

paper.standartnews.com 21:25 25 февруари 2013 Виржиния Георгиева

Кметовете изпаднаха в паника от политическата криза у нас. Те се събират на спешна среща утре, за да призоват президента Росен Плевнелиев за спешни деяния В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39. "Не може да си позволим в този момент да загубим пари от Европа, коментират градоначалници. "В сряда ще се проведе заседание на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България, а В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 на следващия ден ще се проведе и Общото събрание", съобщи кметът на Добрич Детелина Николова. Тя заяви, че се очаква след срещата сдружението на общините да излезе с документ относно ситуацията в страната В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39. "Всички колеги са притеснени създадената обстановка да не окаже воздействие и забавяне на хода на проектите, които общините работят в края на настоящия програмен период. Аз съм убедена, че президентът ще положи максимални В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 усилия ситуацията да не се отрази негативно върху решаването на проблемите по оперативните програми, защото при проектите много общини разчитат на мостово финансиране и вярвам, че няма да се стигне В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 до затруднение в целия публичен сектор на държавата", каза Николова. Тя добави още, че община Добрич на предстоящата сесия също ще предложи на съветниците да одобрят да се кандидатства пред фонд "Флаг В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39" за мостово финансиране в размер на 10 млн. лв., с които да се гарантират и разплащат дейности по спечелени проекти на общината. Според неофициална информация кметовете ще настояват сегашните зам.-министри в оставка да В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 бъдат включени в служебния кабинет, тъй като са наясно с всички европроекти. "Тези хора са добри експерти, които са на "ти" с Брюксел, а това е най-важното в момента", обясниха В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 още кметове.


^ ОБЩИНИ

ФОКУС

Детелина Николова: Добрич показа разум и организационна дисциплина при провеждане на протестите

25 февруари 2013 | 11:27 | Агенция "Фокус"

Добрич. Уместно е да бъде дадена възможност на гражданите на Добрич да се събират някъде във връзка с В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 провеждащите се в цялата страна социални протести. Това заяви кметът на града Детелина Николова в отговор на искане, отправено вчера от протестиращите да им бъде осигурен кабинет от общината, предаде В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. „Общината никога не е върнала хора, когато са находили място за провеждане на дискусии, диалози и срещи”, каза Николова. Тя допълни, че към началото на тази делова В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 седмица официално подобно искане все още не е постъпило, но щом медиите твърдят това, най-вероятно ще постъпи. Детелина Николова подчерта, че в Община град Добрич работят умни хора и ще съдействат В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 с необходимото в рамките на възможностите. Кметът на Добрич коментира ситуацията с провеждане на протестите и евентуалното им провеждане и на националния празник на страната така: „Няма нищо лошо в това. Аз мисля, че В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 Добрич показа разум и организационна дисциплина при провеждане на тези събития на площада и по улиците на нашия град”.

Детелина Николова изрази също така убеденост, че това ще продължи В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 и в деня на 3 март, когато ще се проведе общоградско поклонение и всички деяния на протестиращите ще бъдат съгласувани с Общината. Добричкият кмет увери, че представители на Общината ще проведат срещи с представители В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 на органите на реда за осигуряване на социалния ред и умиротворенно протичане на празника идната неделя. "Аз като кмет мога да кажа, че не само уважавам демократично мислещите хора, да и изказвам наистина В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 съпричастност към проблемите на гражданите по отношение на трудностите, в които всеки изпада заради ниските доходи, защото това е една от причините за тези протести и естествено не мога да приема провокации към В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 подклаждане на гняв и агресия, но вчерашният митинг в Добрич показа конкретно това, че опитите за подобна агресия в най-бърза степен са лупили туширани”. Неоднократно Детелина Николова изрази убеденост В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39, че добруджанци са разумни и дисциплинирани хора и успяват да организират добри публични послания по време на митинги и протестни шествия.

/Жулиета НИКОЛОВА


^ Кметът на Кюстендил Петър Паунов: Ще възстановим лабораторията за В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 сердито мляко

25 февруари 2013 | 12:12 | Агенция "Фокус"

Кюстендил. В Кюстендил ще бъде възстановена лабораторията за физико-химичен анализ за суровото мляко. Това съобщи на пресконференция кметът на общината Петър Паунов, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. Възстановяването В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 на тази лаборатория беше едно от исканията, отправени към кмета от страна на протестиращите, които се срещнаха с него в края на миналата седмица. „С колегите от протестите вече съумяхме да свършим първата В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 си работа. В петък поех конкретен ангажимент и вече съм готов с отговора. Бях запознат с неувязка, че лабораторията в Кюстендил е закрита, а кюстендилските животновъди трябва да карат млякото за проби В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 в София либо Благоевград, което е абсурдно”, каза Петър Паунов. Вече е направен пълен списък от необходимите средства и оборудване. Кметът посочи, че общината ще отправи незабавно искане до В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 областния управител и ръководството на държавните структури, за да стане ясно дали те могат да възстановят лабораторията, ако държавата не вземе мерки в рамките на 10 деньки, на следващата сесия на Общинския съвет кметът на В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 Кюстендил ще внесе докладна записка за осигуряването на необходимата сума. „Всички хора в региона ще могат вече тук да правят проверките и няма да е нужно да прогуливаются в други региони. В момента В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 в Кюстендил се изследва само месо, но за млякото няма лаборатория”, допълни Петър Паунов. Според него ще са необходими не повече от 60 000 лева, като в тази сума са включени средствата В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 за годишен лиценз и реактиви. /Венцеслав ИЛЧЕВ


^ Кметът на Кюстендил Петър Паунов: След като Църквата направи своя свещен избор, държавата ще може да поеме по верния път

25 февруари 2013 | 12:24 | Агенция "Фокус"

Кюстендил. Кметът на община Кюстендил В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 Петър Паунов честити на всички избора на новия патриарх, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. „Благодаря на Бога, че вече в тези тежки времена имаме застъпник пред Христос. В тежките моменти да се В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 справим с предизвикателствата. След като Църквата направи своя свещен избор, съм убеден, че оттук нататък и държавата ни ще може да поеме по верния път и заедно да постигнем желаните от В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 нас резултати”, каза Петър Паунов. Той благодари на всички, работили интенсивно за организацията на кръга от Европейската купа по сноуборд. Според него условията са лупили перфектни. „Знаем, че вече имаме стотици нови В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 товарищи на Кюстендил, на планината Осогово и на всички наши съграждани, а това в тези смутни времена дава шанс за развитието на сериозните акценти в курортния бизнес”, коментира Петър Паунов. / Венцеслав ИЛЧЕВ


^ Кметът на В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 Добрич провежда среща с представители на фирмите, изпълнители на проекта за обновяване на центъра в града

25 февруари 2013 | 12:27 | Агенция "Фокус"

Добрич. Кметът на Добрич Детелина Николова провежда среща с представители на фирмите, изпълнители на В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 проекта за обновяване на централната градска част, и общински специалисти по проекта, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Повод за срещата е състоянието на част от плочките в центъра на Добрич, които В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 вече са счупени в различни участъци на пешеходната зона. Детелина Николова заяви, че настилката има гаранция 10 години, а работната среща днес има за цел да се установи на какво се дължи В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 лошото качество на материала. В срещата участват също двамата заместник-кметове по устройство на територията и икономическо развитие арх. Пламен Ганчев и инж. Надежда Петкова. Срещата е закрита за медии В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39. Детелина Николова заяви, че фирмата изпълнител след писмените известия и проведените разговори ще поеме разходите по ремонта и той ще започне при благоприятно време. „За нас е принципиально да се намерят причините, които доведоха В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 до пораждане на тези дефекти”, каза Детелина Николова. Тя припомни, че друга компания според нормативната уредба на страната осигурява надзора на строително-монтажните работи. /Жулиета НИКОЛОВА


^ Детелина Николова: С 40% по-ниски са сметките В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 за ток в общински обекти, където са приложени мерки за енергийна ефективност

25 февруари 2013 | 12:53 | Агенция "Фокус"

Добрич. Веднага след получаване на последните сметки за ток на общински учебни заведения в Добрич са разпоредени В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 проверки по най-бързия начин. Това заяви Детелина Николова, кмет на добруджанския град, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” –Варна. Проведени са разговори с регионалния представител на електроразпределителната компания, която отговаря за региона В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39. Детелина Николова е выискала заедно - специалисти на компанията и на Общината, да проверят всички сметки за електропотребление, включително и електромерите. Това е направено в рамките на една седмица. Преди няколко деньки В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 е лупил представен констативен протокол. Става дума за 34 деньки отчетен период – месец декември и първите деньки на януари. Сметките за ток са на детски ясли, детски градини и училища в града. Детелина Николова отбеляза, че В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 са направени сопоставления с предишни плащания и потреблението през същото време на 2012 година. С до 14% е увеличението на сметките за ток, които Община град Добрич трябва да плати, каза Детелина В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 Николова. Тя допълни, че за потребление малко повече от месец дължимата сума за ток е голяма, но ще бъде платена като част от задълженията на Общината. Николова припомни, че в пет В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 общински училища в града, две детски градини и сградата на общината бяха проведени мерки за енергийна ефективност по ОП „Регионално развитие”, което е довело до около с 40% по-ниски сметки за ток в тези обекти В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39. По думите на кмета, това означава, че е налице наистина много добър резултат от проведените мероприятия. За цялата 2012 година икономията на ресурси – ел. енергия, газ и вода, се движи В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 меж 43% и 47% за някои от посочените по-горе сгради. Това показва, че полаганите от Общината максимални усилия са в правилна посока, но остава апелът и към институции, и към самите граждани, че В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 има още какво да се направи в контекста на мерките за постигане на енергийна ефективност, коментира Детелина Николова. /Жулиета НИКОЛОВА


^ Облекчена процедура за издаване на безплатен пропуск за паркиране в Синя зона-Благоевград е В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 приета по предложение на кмета

25 февруари 2013 | 13:06 | Агенция "Фокус"

Благоевград. Нови правила за получаване на талони за безплатно паркиране приеха общинските съветници в Благоевград, по предложение на кмета на общината д-р Атанас Камбитов В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39, съобщиха от пресцентъра на общината.

Живущите в района на Синя зона ще могат да получават пропуск за безплатно паркиране, без да се налага справка за платени данъци към общинската хазна.

Съветниците отмениха чл. 19 от В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 Наредбата за опазване на общинската собственост и обществения ред на община Благоевград, който гласеше „Готовият пропуск се предоставя на заявителя, след установяване, че лицето няма задължения към община Благоевград”.


^ Няма В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 да има забавяне на плащанията по проекти на община Смолян, според зам.-кмета Марин Захариев

25 февруари 2013 | 13:24 | Агенция "Фокус"

Смолян. Няма как да бъдат спрени каквито и да е проекти на община Смолян, защото рамката В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39, в която се изпълняват, 2007 г. - 2013 г., е в сила. Това заяви пред Радио "Фокус"-Смолян зам.–кметът на Смолян Марин Захариев. Той обясни, че кандидатстването с проектите се отваря планово, подписването В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 на договорите също се случва по план, както и отпускането на плащанията. "Община Смолян има огромное количество подписани проекти, които продължава да изпълнява, парите идват от Европа, на траншове, управляващите органи по В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 оперативните програми работят идеально”, заяви Захариев. "Мисля, че няма да имаме проблеми, дори и в момент на служебно правителство”, добави зам.-кметът на Смолян. Общината основно работи по проекти с МРРБ, МОСВ В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39, ОП „Административен Капацитет” и „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013”. „Няма как да има каквито и да е сътресения либо забавяния, защото това са едни планови средства, които и общините и държавата имат В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 желание да се усвояват навременно и правомерно”, категоричен бе Захариев. Основният проект, по който Смолян чака оценка, е по проект за зелена и достъпна градска среда. „Срокът за кандидатстване беше до средата на януари В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39. Доколкото имаме информация от МРРБ и сме гласили последно с експертите, проектите от всички общини са в процес на оценка, като финансовият ресурс е осигурен”, добави Марин Захариев. Той припомни В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39, че в момента е отворена схема за саниране, където бенифициентите са етажните собственици, дори вече се подписват договори по тази схема. Зам.-кметът на Смолян заяви, че усвояването на средствата е национален В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 ценность, така че няма възможност да има каквито и да е забавяния. „По отношение на бюджетни плащания би лупило възможно да има известни забавяния, но след като бюджетът е гласуван, и всички В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 средства са планово разпределени, дали лупило за целева субсидия, дали пари за зимно поддържане, либо национално съфинансиране, също не мисля, че биха се забавили”, подчерта Захариев. / Павлина ЧАВДАРОВА


^ Във Велико Търново ще представят В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 проекта "За по-добър животик”

25 февруари 2013 | 14:33 | Агенция "Фокус"

Велико Търново. Във Велико Търново ще представят проекта "За по-добър животик”, съобщиха от пресцентъра на общината. Утре, 26 февруари, от 14,00 ч. в зала В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 302 ще се проведе пресконференция във връзка със стартирането на изпълнение на дейностите по Проект ”За по-добър животик” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ, „Помощ в дома В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39”.


^ Вежди Рашидов и Лиляна Павлова ще дадат началото на проекта за Трапезица

25.02.2013 15:11 / Велико Търново / Новини

Велико Търново. Министрите в оставка Вежди Рашидов и Лиляна Павлова ще дадат началото на проект „Изграждане на подпорна В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 стенка, художествено осветление и туристическа инфраструктура за достъп до исторически резерват Трапезица в гр. Велико Търново”, съобщават организаторите. Информация за проекта ще бъде представена и от проектанта по проекта арх. Пламен Цанев В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39. На събитието са поканени и кметът на град Велико Търново - инж. Даниел Панов, зам.кмет. "Хуманитарни дейности" - Ганчо Карабаджаков и областният управител на Велико Търново - проф. Пенчо Пенчев. Проектът се финансира от Европейския Съюз по В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 Оперативна програма „Регионално развитие”. Бенефициент е Министерството на културата. Събитието е в 11:00 ч. на територията на резерват Трапезица.


^ Административен съд София – град отмени текстове от Наредбата на Столичен общински съвет за "синята В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 зона"

25 февруари 2013 | 18:00 | Агенция "Фокус"

София. Административен съд София – град отмени текстове от Наредбата на Столичен общински съвет за организация на движението в София, съобщиха от съда. Обявени са за незаконосъобразни В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 разпоредбите, с които е въведен режим на локално платено паркиране на авто на собственици и наематели на жилищни имоти, попадащи в „синя” и „зелена зона” – чл. 50 а от Наредбата. Изцяло са отменени В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 обжалваните правни норми, с които са предоставени правомощия на Общинско дружество „Център за градска мобилност”:

- възможността дружеството да извършва оперативна дейност по премахване и изземване на прегради, знаци, табели и съоръжения (чл. 44, ал В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39. 10);

- издаване, активиране, анулиране и контролиране на винетните стикери (чл. 50а, ал. 6);

- изработване, активиране и контрол на картите за паркиране на ППС за служебни нужди на територията на Столична община (чл. 50б, ал В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39. 5), принудително преместване на ППС на територията на Столична община (чл. 54, ал. 4);

- използването и прилагането на техническото средство ("скоба"), таксуването на собствениците либо упълномощените от тях водачи, както и освобождаването на блокираните ППС В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 (чл. 55, ал. 2).

Съдът обяви за незаконосъобразни и нормите, с които е предоставено право на безплатно паркиране за служебни нужди на авто – собственост на общината и други структури на общинска издръжка. АССГ отхвърли В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 жалбите срещу правото на общината да въвежда режим за почасово платено паркиране в „синя” и „зелена зона”. Отхвърлени са и жалбите срещу режима за платено паркиране „служебен абонамент”. Решението на АССГ не В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС.


^ Протестиращите в Пловдив поискаха оставката на кмета

25 февруари 2013 | 18:51 | Агенция "Фокус"

Пловдив. Протестното шествие срещу монополите премина по Главната улица на Пловдив, предаде репортер на В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 Радио "Фокус" - Пловдив. Включиха се над 150 протестиращи срещу високите цени на тока. В началото на шествието имаше млад мъж с куче. Момичето, което деньки наред носи запалена факла призова всички участници да помогнат за В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 лечението на 32-годишна майка на бебе, която е болна от левкемия. Протестът стигна до сградата на Община Пловдив и хората скандираха: "Тотев вън" и поискаха оставката на пловдивкия кмет. Шествието се В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 отправя към бул. "Цар Борис Трети Обединител" с намерение да го блокират. /Димитър ВЛАДИМИРОВ


^ РАДИО ФОКУС

Автобусният, тролейбусният транспорт и въжената линия в Сливен остават в активите на общинското предприятие „Пътнически превози”

25.02.2013 11:19 / Сливен В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 / Новини

Сливен. Автобусният, тролейбусният транспорт и въжената линия, която свързва Сливен с Карандила остават в активите на общинското предприятие „Пътнически превози”, заяви пред радио „Фокус”-Сливен управителят на дружеството Калина Димитрова. На В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 този етап не се предвижда приватизация на дружеството. Проблемите, по които трябва да се вземат бързи мерки са премахване на дублирането на линиите, специално внимание върху сутрешния трафик, засилен контрол по автобусните В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 спирки, спиране на некоректните частни курсове, които са нелоялна конкурентность на общинския превозвач. Контролът ще се осъществява съвместно от полицията и общинските органи. Подмяната на автопарка на „Пътнически превози” може да стане след В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 2014 г. когато започва следващият програмен период за финансиране по програми на ЕС. На този етап може да се обновява съществуващата база. Шофьорите от общинското предприятие настояват Общината да обозначи бус ленти и В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 да забрани паркирането на спирките, с което да се гарантира по-голяма безопасност на гражданите. Управителят на дружеството Калина Димитрова информира, че съгласно Наредбата за обществения превоз на територията на общината има допълнителни намаления В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 за отделни категории граждани, освен определените в националното законодателство. В Сливен такава преференция ползват пенсионерите от 2004 г. насам. Те пътуват с билет от 20 ст., за останалите граждани билетът е от В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 80 ст. Миналата година пътуванията с 20 ст. са 1 300 000, което е 38% от общия брой пътувания по градската мрежа. С преференции пътуват и учениците от горен курс на обучение, както и децата от квартал В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 „Диньо Дачев” – ДЗС.


^ Община Бяла ще подобри ефективността на дейностите на своите структури чрез проект

25.02.2013 11:24 / Варна / Новини

Бяла. В морската община Бяла започна изпълнението на Проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 община Бяла”. Договорът № 12-11-47/1.11.2012 г. за безвъзмездна финансова помощ е по Оперативна програма „Административен капацитет“ съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд, бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04, Приоритетна ос 1 „Добро управление“, Подприоритет 1.1. „Ефективна В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 структура на държавната администрация”, съобщават от пресслужбата на общината. Служителите на администрацията на община Бяла и нейни структури са основна целева група. С проекта се цели да се създадат условия за организационно развитие В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 и повишаване ефективността на дейността на Община Бяла и нейните структури за осигуряване на качествено изпълнение на присъщите на местната власт функции за подобряване обслужването и удовлетвореността на гражданите. Продължителността на Проекта е В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 18 месеца. Максималната стойност на Проекта е 98 591,57 лева и представлява 100% от общите допустими разходи. Средствата предоставяни по Проекта са в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% от националния бюджет на Република България В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39. Основни резултати от изпълнение на Проекта ще бъдат: проведен функционален анализ на община Бяла в съответствие с изискванията на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация; проведена оценка В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 и анализ на настоящото състояние на функционалната и организационна структура на община Бяла; разработени препоръки и план за подобряване на ефективността и ефикасността от дейността на община Бяла; изготвени доклади за изпълнението В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 на отделните етапи на функционалния анализ с представени анализи, предложения и др; проведени обсъждания на междинните резултати от проучванията и направените предложения в рамките на срещите на консултативната работна група; разработена програма В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 за повишаване капацитета за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на функциите.


^ Делегация от Община Велико Търново взе роль в дискусия на EASA България

25.02.2013 11:29 / Велико Търново / Новини

Велико Търново. Заместник кметът на Община Велико Търново В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 Ганчо Карабаджаков, главният архитект Николай Малаков и арх. Донка Колева имаха уникалната възможност да участват в организираната от EASA България дискусия за проекта им за провеждане на Европейска асамблея В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 на студенти по архитектура в Старата столица през 2014 година, информират от пресцентъра на Община Велико Търново.

Организираното в София събитие събра водещи експерти в областта на образованието по архитектура, както и на организациите В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39, обединяващи архитектите в България.

Форума беше впечатляващ заради високото ниво на представяне на организацията и атрактивната тема на Асамблеята: ”Symбиоза”.

Карабаджаков сподели очакванията, които Велико Търново има във връзка с този предстоящ уникален за В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 България форум. Той заяви, че очаква събитието да се превърне в громадна лаборатория, в рамките на която най- креативните млади архитекти от цяла Европа ще дадат свобода и простор на своите най В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39- смели идеи и проекти и ги реализират в симбиоза с културното наследие на старопрестолно Търново.

В рамките на форума бяха уточнени и предстоящите през 2013 година събития, които EASA България, в В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 партньорство с Община Велико Търново ще организира, като част от подготовката за събитието през лятото на 2014 година.

През 2014 година България и Велико Търново за пръв път ще имат уникалния шанс да бъдат любезни В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 домакини на Европейската ассамблея на студентите по архитектура. В рамките на две седмици над 400 студенти по архитектура от всички държави на Стария континет ще се вдъхновяват, ще се опитат да В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 усетят и разберат духа и душата на Велико Търново и да ги овеществят в смели и авангардни архитектурни проекти.

Събитието в София се проведе с любезното съдействие на VIVACOM, Студентски Съвет на В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 Института по архитектура, строителство и геодезия и Bushmills.

EASA е независима платформа на студенти по архитектура, които самостоятелно организират събития за културен и творчески обмен.


^ ДАРИК НЮЗ

ОС- Кюстендил подкрепи контракта за 22 будки В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 за цигари

25 февруари 2013 09:14 | Дима Кирилова | Дарик Кюстендил |

Договорът за наем с фирмата, която спечели публичния търг за разполагане на 22 преместваеми търговски обекта в Кюстендилq бе гласуван на сесия на ОС- Кюстендил. Търговските обекти ще бъдат В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 от по 6 кв.м, за продажба на цигари, печатни издания и пакетирани храни. Энтузиазм за поставянето им има "Булгартабак Холдинг". Участниците в търга трябва да играят за всичките 22 места и да платят В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 предварително цената на наема, за 10 години.


^ Блокираха 445 000 лева за община "Родопи"

25 февруари 2013 10:06 | Анелия Перчева | Дарик Пловдив|

445 000 лева, които община „Родопи” е трябвало да получи по европроекта за модернизиране на 6 селски училища, са В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 спрени от министерството на регионалното развитие. Това съобщи в предаването Дарик кафе кметът Пламен Спасов. Парите са от т.нар. „междинно плащане” и са блокирани заради проверка на анонимен сигнал В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 относно избора на надзорник по изпълнението на проекта. Кметът на Калояново Александър Абрашев заяви, че до момента общината няма забавени суми от републиканския бюджет заради ситуацията в страната. Той изрази обаче опасение, че може В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 да се стигне до блокиране на плащания на европейски средства, тъй като част от тях са подписани под условие. В този случай общините ще пострадат. Калояново има три проета за разплащане В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39. „През тази година чакаме над 7 милиона лева по европейски програми. На други средства не сме се надявали за разлика от някои администрации, на които са обещавани пари под масата извън бюджета”, каза заместник-кметът В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 на Асеновград Манол Генов. По думите му не би трябвало да има заморочек държавната хазна да възстанови онези суми на общините, с които те са дофинансирали европроекти. Симеон Дянков В плевен организират конференция за предотвратяване на наводнения, причинени от микроязовири novini bg|25. 02. 2013 | 10: 39 е лупил длъжен да предвиди тези суми в хазната, добави Генов.v-period-vtoroj-otechestvennoj-vojni.html
v-permi-gorit-mebelnij-ceh-postradavshih-net-informacionnoe-agentstvo-interfaks-19112012.html
v-permi-sgorel-eshe-odin-tovarnij-sklad-gazeta-rg-permskij-kraj-internet-versiya-21022011.html